VÅRE KJERNEVERDIER

Makerspace Norway er et mangfoldig, voksende og lidenskapelig felleskap; folk som jobber sammen mot det felles målet om å hjelpe folk med å se sine drømmer bli virkelige. Dette inkluderer våre grunnleggere, eiere, ansatte, og viktigst av alt- våre medlemmer. Sammen skaper vi vårt Makerspace!
Vår kjernemotivasjon er påvirkningen vi vil ha, og felleskapet vi vil styrke. Samtidig ser vi helt klart at påvirkningen vi ønsker er bundet til vår evne til å være bærekraftige, og til syvende og sist, lønnsomme. Derfor jobber vi veldig hardt for å oppnå begge typer lønnsomhet- både økonomisk og sosialt!

“Fjerne barrierer for skaping”
Samle et nettverk av kreative i et sterkt fellesskap. Et sted hvor alle er velkomne. Du trenger ikke være eksepsjonelt kunstnerisk, være mensamedlem, teknisk anlagt eller “kul”. Dette er et miljø hvor entreprenøren kan møte kunstneren, hvor ingeniøren møter klesdesigneren – eller den som har en drøm om å designe klær møter noen som har gjort nettopp det. Et sted hvor man deler sin kompetanse, på tvers av fagfelt og endelig frembringer en idé til virkelighet. Et sted hvor alle kan skape!

Vi er et Makerspace- Vi verdsetter skapelsesprossessen, og at alt mulig blir laget. Vi mener at innovasjon kommer best frem når folk er frie til å utvikle og benytte sitt maker-potensial; alt innovasjon dyrkes best frem ved å senke terskelen, fremfor å høyne den. Vi ser derfor på salgbarhet, global slagkraft og innovativ eller kreativ output som en bieffekt av friheten gitt til alle. Friheten til ganske enkelt å dukke opp, og «lage ting».
Et tomt verksted er et trist verksted. Med folk kommer magien. Det er samarbeidet innen Maker-fellesskapet som vil bringe frem magien ved et Makerspace. Det er den nødvendige «kritiskemassen». Vi vil derfor opprettholde et sterkt fokus på å ha et miljø der alle er velkommen; et miljø der man ser og blir kjent med andre Makers man ellers ikke hadde kommet i kontakt med, og få inspirasjon av.

Menneskene er nøkkelen Lav terskel for inngang og involvering- Ikke bare for «eliten»- selv om de også er velkomne; Vi er for alle. Alle har en Maker inni seg, om man kikker etter! Vår lidenskap er å fjerne alle mulige hindringer mellom idéen og produktet. (Dette inkluderer ikke bare nasjonalitet, kjønn, alder eller etnisitet, men også kunnskap, tilgang, ekspertise og inspirasjon)
Lav terskel Makerspace Norway er et inkluderende fellesskap. Alle har en skaper i seg, og hos oss skal også alle kunne gjøre virkelighet av idéen sin. Om man er ingeniør eller liker å eksperimentere med Lego – kom inn!

Økonomisk lønnsomt og bærekraftig -Kreativitet og utvikling tar tid, inspirasjon og gode verktøy. For å holde oss i forkant av utviklingen, trenger vi evnen til kontinuerlig å investere i, og utvide mulighetene vi og dere har. Fortjeneste er derfor bra.

Lokal,regional,najonal og global— Vi mener at alle burde ha tilgang til et Makerspace. Enten det er gjennom å inspirere andre, inngå i partnerskap med andre lignende organisasjoner, eller ved å etablere oss helt selv- vår plan er å være med på å skape et Makerspace for ethvert samfunn.