Følgende begrensninger gjelder ved visse tidsrom eller events:

  • For noen maskiner må et obligatorisk sikkerhetskurs gjennomføres før de kan brukes
  • Visse områder og maskiner har en aldersgrense.(Det finnes ingen øvre aldersgrense!)
  • På dagtid prioriteres profesjonell og prosjektbasert bruk av verkstedene. Et Maker+ medlem kan benytte lokalene i disse periodene, men må muligens arbeide rundt planlagte aktiviteter, grupper eller profesjonelle. En klar og oppdatert oversikt over de aktuelle aktiviteter vil bli, etter beste evne, opprettholdt av oss- slik at det er enkelt å se hva som skjer, og når det skjer.
  • (Gjelder MakerPro-medlemmer)Hele verkstedet kan reserveres for totalt 8 timer per uke, i tidsrommet 07:00-14:30. Dersom det ønsker reservasjon utover dette, må det avklares med, og godkjennes av- med Makerspace Norways ansatte, og ikke overstyre eksisterende reservasjoner, events, osv.
  • Makerspace Norway vil fra tid til annen arrangere events, som kan begrense tilgjengeligheten av verktøy eller lokaler. Disse vil være sporadiske, og vil naturligvis opplyses om i god tid i forveien. Disse arrangementene vil alltid være med på å forbedre, forsterke eller inspirere Maker-fellesskapet!