VÅRE VERKSTEDER

THE JOURNEY, NOT THE DESTINATION MATTERS

-T.S. Elliot

Et godt makerspace defineres av 3 elementer: rom, verktøy, og Makers. Vårt mål er derfor å sørge for den beste utnyttelsen av det tilgjengelige rom, med nok maskiner til å gjøre det mulig for våre Makers å virkeliggjøre sine ideer.

MSNs hovedfunksjon er å opprettholde et solid, brukervennlig anlegg, som inkluderer verksteder og verktøy.  Vi ønsker å tillate våre medlemmer til å styre utviklingen av våre fasiliteter gjennom et “medlemsstyre”, valgt av våre medlemmer selv. På bakgrunn av dette, er et makerspace aldri “helt ferdig”- men heller i en kontinuerlig prosess av utvikling og tilpasning til våre medlemmers behov; Maskiner vil komme og gå, vegger vil bli bygget og revet, nye områder opprettet, og ubrukte områder avviklet. Slik vil vi kunne tilpasse oss faktiske behov, og ikke sløse ressurser på ubrukt plass eller maskineri.

Verktøy
Vi er i prosessen av å samle nødvendige maskiner og verktøy. Mange har allerede ankommet, noen er på vei, og flere er fremdeles på ønskelisten.
Vi vil legge ut en komplett liste over hva vi har, hva vi vil ha og hva vi ønsker å ha, veldig snart!